128+
شرکت های دانش بنیان و فناور
1167 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
11000 +
فضای کالبدی پارک
24 +
شرکت های صنایع خلاق


تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ 
تعداد بازدید : ۲۲
زمان خبر : ۰۷:۳۶:۰۰

کمیسیون ویژه اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ 
تعداد بازدید : ۷۰
زمان خبر : ۱۵:۰۵:۰۰

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0