نشست مشترك مدیرعامل مخابرات و رئیس پارك علم و فناوری خراسان شمالی
کد خبر : ۱۸۳۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ 
۱۴:۱۹
اولین جلسه گروه كاری فناوری و نوآوری استان برگزار شد
کد خبر : ۱۸۲۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ 
۱۴:۱۵
رئیس پارك علم و فناوری خراسان شمالی خبر داد:
کد خبر : ۱۸۲۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ 
۱۴:۰۷
اولین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان خراسان شمالی تشكیل شد
کد خبر : ۱۸۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ 
۱۴:۰۱
صفحه1از512345.بعدي.برو


6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0