رویداد تانا :

تانا از اختصار “توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها” گرفته شده است و به عنوان مجموعه ای از اقدامات تعریف میشود که با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف، سیاست گذاری و راهبری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استانها و برنامه ریزی و اجرای پارک های علم و فناوری در استانها، عملیاتی می گردد. هدف از این طرح ترویج گفتمان نوآوری و توسعه و تقویت اکوسیستم نوآروی در استانها با نگاه به مزیت های نسبی و ظرفیتهای فناورانه و همچنین مسائل و نیازهای آن استان می باشد.

 

اهداف رویداد

•             ترویج گفتمان نوآوری و کارآفرینی در استان ها

•             ارتقای سطح دانش و توانایی بازیگران اکوسیستم نوآوری

•             کمک به شکل گیری و تقویت اکوسیستم نوآوری در استان ها

•             توسعه تعامل و همکاری بین اکوسیستم های نوآوری استانی

•             افزایش تاثیر گذاری اکوسیستم های استانی در اکوسیستم ملی نوآوری

•             افزایش سهم نخبگان، دانشمندان و فناوران در توسعه نوآوری در استان ها

•             افزای شقدرت رقابت پذیری اکوسیتم های نوآوری استانی

•             بهم رسانی ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و فناورانه با نیازهای فناورانه و مسائل کلان استان

•             کمک به ایجاد اشتغال دانش بنیان در سطح استان ها

•             کمک به حل مسائل استان و کشور از طریق ظرفیت های علمی و فناورانه دانشگاه ها و واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان در سطح ملی

•             کمک به ماموریت گرایی پارک های علم و فناوری، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

 

نیازمندی های آلومینای ایران(جاجرم)

نیازهای فناورانه احصا شده شرکت آلومینای ایران(جاجرم) پارک علم و فناوری خراسان شمالی رویداد تانا (توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان ها) قابل توجه عزیزانی که راه حل و پیشنهادی جهت رفع نیازها و چالش‌های فوق دارند، شماره های تماس برای دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات  ۰۹۳۷۴۶۹۰۰۵۹ و ۰ همچنین با توجه به ثبت نیازهای فناورانه در سامانه نظام ایده ها و نیازها(نان) می‌توانید به nan.ac مراجعه نمایید.

پارک علم و فناوری خراسان شمالی مرکز نوآوری و رشد اسفراین

دانلود لیست نیازهای فناورانه آلومینای ایران(جاجرم)

 

نیازمندی های فناورانه پتروشیمی خراسان

نیازهای فناورانه احصا شده شرکت پتروشیمی خراسان(بجنورد) پارک علم و فناوری خراسان شمالی رویداد تانا (توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان ها) قابل توجه عزیزانی که راه حل و پیشنهادی جهت رفع نیازها و چالش‌های فوق دارند، شماره های تماس برای دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات  ۰۹۳۷۴۶۹۰۰۵۹ و ۰۹۳۰۷۲۲۱۶۸۹ همچنین با توجه به ثبت نیازهای فناورانه در سامانه نظام ایده ها و نیازها(نان) می‌توانید به nan.ac مراجعه نمایید. پارک علم و فناوری خراسان شمالی مرکز نوآوری و رشد اسفراین

دانلود لیست نیازهای فناورانه پتروشیمی خراسان


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0