تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ 
تعداد بازدید : ۱۵
زمان خبر : ۱۴:۲۷:۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ 
تعداد بازدید : ۹۷
زمان خبر : ۱۰:۴۹:۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ 
تعداد بازدید : ۸۵
زمان خبر : ۱۰:۵۳:۰۰

128 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
1167 + نفر
کارکنان شرکت ها
11000 +
فضای کالبدی پارک
24 +
شرکت های صنایع خلاق


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0